13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

XIII MAŁA OLIMPIADA WOS


Komitet programowo - organizacyjny
XIII MAŁEJ OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Komitetu Olimpiady:
Jolanta Konieczna –
honorowy profesor oświaty – nauczyciel WoS, wicedyrektor XIII LO w Szczecinie, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej;

Sekretarze Naukowi:
Dr Dorota Kowalewska –
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego;
Adwokat Joanna Wędrychowska -
absolwentka XIII LO i Wydziału Prawa i Administracji oraz Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego;
Dr Aleksandra Klich –
absolwenta XIII LO, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
Mgr Jerzy Szawdzianiec –
nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie w XIII LO.

Członkowie Komitetu Olimpiady,
Absolwenci XIII LO, laureaci i finaliści olimpiad:

Jakub Brejdak student prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwent SGH;
Anna Grzybowska
The Courtauld Institute of Art w Londynie;
Michał Matusiak
student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Jan Ciesielski student prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz student SGU;
Natalia Królikowska studentka prawa Uniwersytety im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

Sekretarze Organizacyjni Olimpiady:
Mgr Karolina Wołosiak –
absolwenta Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczycielska języka polskiego w SP 10, absolwentka XIII LO

Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach programowych i organizacyjnych należy przesyłać na adres:

Komitet Programowo - Organizacyjny
XIII MAŁEJ OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Ul. Unisławy 26
71 – 431 Szczecin


>>LISTA LAUREATÓW

>>LISTA FINALISTÓW

GALERIA:


>>LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU


>>ZAKRES PROGRAMOWY

>>REGULAMIN

>>ZGŁOSZENIE

>>PROTOKÓŁ

>>STRONA TYTUŁOWA

>>OKŁADKA