13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

XIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Unisławy 26
71-413 Szczecin
tel 91 423-25-66, tel/fax 91 422-27-07
adres e-mail: sekretariat@13lo.szczecin.pl

NAUCZYCIELE

Obecnie w XIII Liceum Ogólnokształcacym jest zatrudnionych 65 nauczycieli, w tym także byli lub obecni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego. Między innymi dr Małgorzata Kępińska-Żerko – nauczycielka chemii, mgr Michał Szuman – nauczyciel matematyki, dr Tomasz Rydzewski – nauczyciel geografii, dr Pierre-Frédéric Weber – nauczyciel j. francuskiego.
Pięć osób posiada tytuł doktora nauk, a jedna jest w trakcie studiów doktoranckich. W naszej szkole pracuje dwoje nauczycieli posiadających honorowy tytuł Profesora Oświaty: Jolanta Konieczna – nauczycielka WoS-u i Marek Golka – nauczyciel fizyki.

BURSA SZKOLNA

Od 1 września 2014 r. uczniowie XIII LO będą korzystali z naszej bursy, przy ul. Pokoju 48. (dojazd autobusem 63)

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM SZCZECIŃSKIM

W ramach sprawowanego przez Uniwersytet Szczeciński patronatu nad XIII Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 16:
•    zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzą nauczyciele i lektorzy akademiccy,
•    pracownicy naukowi US sprawują merytoryczną opiekę nad kołami przedmiotowymi,
•    szczególnie uzdolnieni uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach na wybranych kierunkach studiów,
•    uczniowie korzystają z bibliotek i czytelni uniwersyteckich,
Od 2011 roku patronat nad przedmiotami ścisłymi w liceum i gimnazjum sprawuje Politechnika Warszawska. Dzięki temu nasi uczniowie m.in.:
•    biorą udział w obozach naukowych, na których zajęcia odbywają się
w laboratoriach politechniki,
•    uczestniczą w wykładach odbywających się w ramach Dni Politechniki Warszawskiej w naszej szkole.

TOWARZYSTWO SZKÓŁ TWÓRCZYCH

XIII Liceum Ogólnokształcące jest członkiem TST od 1991 roku. Do tego elitarnego Towarzystwa należy 30, najbardziej renomowanych liceów z całego kraju. Celem TST, jak to zapisano w statucie, jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych. „Trzynastka” z powodzeniem prowadzi, cieszące się bardzo dużą popularnością, Międzyszkolne Koła Matematyczne, a od 1999 roku klasy gimnazjalne.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nauczyciele XIII LO prowadzą dla uczniów liceum następujące koła przedmiotowe:

*matematyczne *chemiczne *astronomiczne

*historyczne *polonistyczne *fizyczne

*geograficzne *biologiczne *filozoficzne

*informatyczne *ekonomiczne

ponadto odbywają się zajęcia:

*teatralne

*sportowe

*koła brydżowego

*koło turystyczno - krajoznawcze

PRACOWNIE KOMPUTEROWA

Jednymi z najlepiej wyposażonych pracowni przedmiotowych w XIII LO są pracownie komputerowe. Pracownie umożliwiają pracę w systemach Microsoft Windows XP, Windows VISTA oraz Linux. Wszystkie komputery połączone są w sieć lokalną opartą na architekturze Windows Server.
Pracownie umożliwiają stały i wydajny dostęp do Internetu. Program nauczania obejmuje naukę używania popularnych aplikacji biurowych, korzystania z sieci Internet, a także podstawy programowania i algorytmiki.
Ponadto każdy uczeń ma możliwość bezpłatnego otrzymania konta pocztowego, miejsca na publikowanie własnych witryn WWW, konta FTP oraz konta shellowego na naszym szkolnym serwerze internetowym (13lo.szczecin.pl).

JĘZYKI OBCE

* j. angielski lub j. niemiecki (do wyboru) – 6 godzin tygodniowo (wszystkie w grupach, utworzonych według poziomu zaawansowania uczniów). W klasach I i II przygotowanie do egzaminu „First Certificate” i „Zertifikat Deutsch”, w klasie III przygotowanie do certyfikatów
„in Advanced English” i „Proficiency in English oraz „Zentrale Mittelstufenprüfung”.
Ponadto przygotowujemy uczniów do niemieckiego dyplomu językowego DSD II (poziom C1). Egzamin przeprowadzany jest w naszej szkole.
* drugi język obcy (j. niemiecki, j. angielski lub j. francuski) – 3 godziny tygodniowo (wszystkie w grupach, utworzonych na zasadach opisanych powyżej).
Miesięczna opłata za realizację poszerzonego programu nauki języków obcych, na powyższych zasadach, wynosi 70 złotych.

OPIEKA MEDYCZNA

W szkole znajduje się gabinet medyczny, w którym opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka.

BUFET I STOŁÓWKA

W szkole funkcjonuje stołówka oraz bufet w klubie uczniowskim

RODZICE

W „Trzynastce” aktywnie działa Rada Rodziców i Rada Szkoły, która zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty, gromadzi środki finansowe na swoim koncie. Pochodzą one z wpłat rodziców uczniów. Miesięczna składka na Radę Szkoły wynosi 30 złotych. Pieniądze przeznaczane są na: doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, imprezy szkolne i klasowe, powiększanie księgozbioru szkolnej biblioteki, prowadzenie kół przedmiotowych.

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

W naszej szkole znajduje się dobrze wyposażona biblioteka oraz czytelnia, w której 'na miejscu' udostępniane są materiały naukowe. Ponadto, do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest także bogata kolekcja kaset i płyt z programami edukacyjnymi.

DZWONKI

8 00 - 8 45
8 50 - 9 35
9 45 - 10 30
10 40 - 11 25
11 35 - 12 20 / pierwsza przerwa obiadowa
12 50 - 13 35 / druga przerwa obiadowa
13 50 - 14 35
14 40 - 15 25
15 30 - 16 15