13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PROFILE KSZTAŁCENIA

XIII Liceum Ogólnokształcące, będąc jedną z najmłodszych szkół tego typu w naszym mieście, dzięki licznym sukcesom, zdołało już na stałe wpisać się do historii szczecińskiej i zachodniopomorskiej oświaty.
Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby tych absolwentów gimnazjów, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów „Trzynastki”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim, na najbardziej renomowane w kraju i za granicą.
Tworząc ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 braliśmy jak zwykle pod uwagę:
-    najmocniejsze strony naszej szkoły,
-    oczekiwania absolwentów gimnazjów,
-    najczęściej wybierane przez absolwentów „Trzynastki” kierunki studiów,
-    prognozy dotyczące zmian zachodzących na rynku pracy,
-    doświadczenia z poprzednich rekrutacji.
W efekcie, tegorocznym absolwentom gimnazjów proponujemy, następujące profile kształcenia:

*społeczno – prawny

(przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy)

dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe także dla zainteresowanych: filologią polską, angielską lub niemiecką.
Oprócz realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą odbywały się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka oraz literatury i języka polskiego.


*biologiczno – chemiczny

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka, język obcy)

dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych.
Dla zainteresowanych możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadzie biologicznej i chemicznej.


*matematyczno – przyrodniczy

(przedmioty rozszerzone: matematyka,  fizyka, geografia, język obcy)

uczniowie tej klasy będą realizować w zwiększonym  godzinowym zakresie matematykę, fizykę i geografię, co umożliwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów (zainteresowanym udział w olimpiadzie geograficznej), a następnie podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych ale także ekonomicznych.


*matematyczno – fizyczny

(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język obcy)

dla uczniów, którzy zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, a w przyszłości studiować: informatykę, matematykę, fizykę, kierunki politechniczne. Szczególnie jednak, tych, którzy chcą brać udział w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, informatycznej, astronomicznej oraz wiedzy technicznej.