13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PROFILE KSZTAŁCENIA

XIII Liceum Ogólnokształcące, będąc jedną z młodszych szkół tego typu w Szczecinie, dzięki licznym sukcesom naszych uczniów i nauczycieli, zdołało już na stałe wpisać się do historii szczecińskiej i zachodniopomorskiej oświaty. Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby tych absolwentów szkół podstawowych, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z młodzieżą charakteryzującą się tymi cechami potwierdzają osiągnięcia uczniów „Trzynastki”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim, na najbardziej renomowane w kraju i za granicą. Wielu z naszych uczniów to stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecin i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Kluczem do naszych sukcesów jest doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele wielu przedmiotów należą do najlepszych w Polsce. Dwoje z nich, matematyczka – Beata Bogdańska i nauczycielka WoS – Jolanta Konieczna, to Honorowi Profesorowie Oświaty, a pięcioro posiada tytuł „Primus inter pares” przyznawany najlepszym nauczycielom w Szczecinie (oprócz wcześniej wymienionych są to: matematyk – Michał Szuman, geograf – dr Tomasz Rydzewski i germanistka – dr Beata Stelter). XIII LO nieprzerwanie od 2002 roku zajmuje czołowe lokaty w najbardziej prestiżowym, ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników, organizowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Przez wszystkie lata jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zachodniopomorskim, a dziesięciokrotnie zajmowaliśmy pierwsze miejsce w kraju, a od czterech lat jesteśmy na miejscu trzecim.

Wśród naszych podopiecznych dużą grupę stanowią uczniowie spoza Szczecina. Oprócz świetnie wyposażonej bazy szkolnej, mają oni do dyspozycji szkolny internat, w którym są bardzo dobre warunki do odpoczynku oraz nauki.

***

Tworząc ofertę edukacyjną na kolejne lata bierzemy zawsze pod uwagę:

• tradycję i najmocniejsze strony naszej szkoły,

• oczekiwania absolwentów szkół podstawowych,

• najczęściej wybierane przez absolwentów „Trzynastki” uczelnie i kierunki studiów,

• prognozy dotyczące rynku pracy,

• doświadczenia z poprzednich rekrutacji.

W efekcie, tegorocznym absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące profile kształcenia:

społeczno – prawny

Profil dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, historię, ekonomię, politologię, filozofię, historię sztuki, psychologię, socjologię, europeistykę, stosunki międzynarodowe, a także dla zainteresowanych filologią polską, angielską i niemiecką.

Oprócz realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu: elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Prawa US, radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć symulacjach rozpraw sądowych, oraz w debatach oxfordzkich.

Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są także zajęcia w ramach Indywidualnego Programu Nauki: języka polskiego, filozofii, historii i wiedzy o społeczeństwie, w celu przygotowania do udziału w olimpiadach przedmiotowych.


biologiczno – chemiczny

To jest oczywiście profil dedykowany przede wszystkim przyszłym studentom uczelni medycznych, ale także kierunków uniwersyteckich i politechnicznych, takich jak: biologia, biotechnologia czy szeroko rozumiana ochrona środowiska.

Klasa objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W programie dużo jest zajęć laboratoryjnych oraz lekcji prowadzonych z wykorzystaniem technologii internetowej i multimedialnej w celu ułatwienia wizualizacji omawianych procesów biologicznych i reakcji chemicznych.

Dla zainteresowanych, poza lekcjami, zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach; biologicznej, chemicznej, ekologicznej oraz wiedzy o żywieniu i żywności.


matematyczno – fizyczny

Jeżeli marzysz o studiach w Oxfordzie lub Cambridge, ewentualnie myślisz o Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych lub Informatyce na Uniwersytecie Warszawskim, czy też o najtrudniejszych kierunkach na Politechnice Warszawskiej, jeżeli nie straszna Ci nauka matematyki i fizyki na najwyższym poziomie, to jest to profil właśnie dla Ciebie. Po ukończeniu tej klasy bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, to będzie czysta formalność.

Tutaj nauczyciele przygotują Cię dodatkowo, do startu w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach i konkursach matematycznych, fizycznych, informatycznych, z astronomii i astrofizyki oraz wiedzy technicznej.