13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program stypendialny Fundacji BGŻ BNP Paribas „Klasa”

Kończysz gimnazjum i chcesz trafić do dobrego liceum? Jesteś ciekawy świata i chcesz się dalej rozwijać? Program „Klasa” Fundacji BGŻ BNP Paribas jest właśnie dla Ciebie. Wystarczy, że:

· Twoja średnia ocen wynosi co najmniej 4,5,

· Masz ponadprzeciętną motywację i chęć pomagania innym,

· pochodzisz z miejscowości do 100 000 tys. mieszkańców,

· dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł brutto na osobę,

· poprosisz dyrektora gimnazjum lub wychowawcę klasy w Twojej szkole o napisanie rekomendacji.

Co oferuje program?

· 3 – letnie wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum.

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz pełne wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

· stypendium na I roku studiów.

Realizowany od 2003 roku program „Klasa” skierowany jest

do uzdolnionych absolwentów gimnazjów z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie zaprasza do udziału w programie uczniów z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Rekrutacja trwa do 13 kwietnia 2018!

Dowiedz się więcej na stronie Fundacji: www.bgzbnpparibas.pl/fundacja

Wypełnij formularz rekrutacyjny: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa


Fundacja BGŻ BNP Paribas została powołana do życia w 2006 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie edukacji, kultury oraz solidarności społecznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej, a także wspieranie idei wolontariatu, popularyzacja tej formy zaangażowania w sektorze finansowym i rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Fundacja wspiera i propaguje inicjatywy służące podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, wywodzącej się z regionów oraz rodzin dotkniętych ubóstwem.

Od 2009 roku Fundacja BGŻ BNP Paribas działa w Forum Darczyńców, wspierając rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce.>> HISTORIE ABSOLWENTÓW>> GDYNIA

>> KRAKÓW

>> WARSZAWA

>> WROCŁAW