13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program stypendialny Fundacji BGŻ BNP Paribas „Klasa”Rekrutacja do programu na rok 2019/2020 trwa od 15 lutego do 12 kwietnia 2019!

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Uwaga: Ze względu na likwidację gimnazjów, w rekrutacji do programu na rok 2019/2020 będą przyjmowani absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych. Od ukończonego typu szkoły uzależniona jest długość stypendium (3 lub 4 lata oraz roczne stypendium finansowe na I roku studiów).


Co oferuje program?

•    4 lub 5-letnie stypendium: 3 lub 4 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, wyjścia kulturalne, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza, wsparcie w rozwijaniu talentów, wyjazdy wakacyjne dla stypendystów oraz realizacja innych ważnych potrzeb uczniów) a także stypendium finansowe na I roku studiów
•    program zaangażowania społecznego stypendystów „Możesz na mnie Polegać” – wsparcie licealistów w ich działaniach wolontariackich oraz realizacji własnych projektów prospołecznych

•    dostęp do nagród stypendialnych, wieloletnie wsparcie i dalszy rozwój w Stowarzyszeniu Absolwentów ,,Klasy”

Jakie kryteria powinien spełniać uczeń ubiegający się o udział w programie?
Kandydat do programu:
•    uzyskuje dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5),
•    pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,
•    mieszka w miejscowości do 100.000 mieszkańców,
•    chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację,
•    lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna)
•    zostanie zarekomendowany przez dyrektora gimnazjum lub wychowawcę szkoły macierzystej.

Obecnie do programu przyjmowanych jest 50 uczniów rocznie. w zakładce program stypendialny „Klasa”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bgzbnpparibas.pl/fundacja w zakładce program stypendialny „Klasa”.

Zobacz, co mówią absolwenci programu: https://www.youtube.com/watch?v=p5lSdUnxaTk


„Klasa” to najlepsza #szkołażycia. To nowe przyjaźnie, nowe horyzonty, nowe możliwości.

Zapoznaj się z ulotką o programie


Fundacja BGŻ BNP Paribas została powołana do życia w 2006 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie edukacji, kultury oraz solidarności społecznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej, a także wspieranie idei wolontariatu, popularyzacja tej formy zaangażowania w sektorze finansowym i rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Fundacja wspiera i propaguje inicjatywy służące podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, wywodzącej się z regionów oraz rodzin dotkniętych ubóstwem.

Od 2009 roku Fundacja BGŻ BNP Paribas działa w Forum Darczyńców, wspierając rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce.>> HISTORIE ABSOLWENTÓW>> GDYNIA

>> KRAKÓW

>> WARSZAWA

>> WROCŁAW