13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

FUNDACJE

 

OTWIERAMY DRZWI PRZYSZŁOŚCI

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BGŻ BNP ParibasPochodzą z małych miejscowości i choć kończyli gimnazja z najwyższymi stopniami, sytuacja materialna utrudniałaby im kontynuację nauki. A przecież ze swoją talentem i pasją zasługują
na miejsce w najlepszych szkołach. Stąd pomysł Banku BGŻ na wsparcie takich wybitnych młodych ludzi.

Klasa BGŻ to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów nauke w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich - Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Program Klasa BGŻ wystartował w roku 2003 w Warszawie. W ciągu 10 lat pomogliśmy już ponad 400 uczniom z ponad 300 miejscowości. Rocznie do programu przyjmujemy średnio 70 uczniów.

Program jest efektywną formą wyrównywania szans edukacyjnych. Potwierdzają to wyniki uczniów Klasy BGŻ, znacznie lepsze od średniej ocen osiąganych w poszczególnych szkołach oraz świetne osiągnięcia absolwentów na studiach wyższych.

Program objęty jest patronatem Minister Edukacji Narodowej.


www.bgzbnpparibas.pl/fundacja

 

 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC  informuje o kolejnej edycji ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych Marzenie o Nauce

Ufundujemy Ci naukę w XIII LO

Szanowni Państwo,

Edukacyjna Fundacja im. prof. Czerneckiego EFC informuje o kolejnej edycji ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych Marzenie o Nauce. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, jeśli nie w Europie, prowadzona i finansowana przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Docelowo opieką stypendialną EFC obejmować będzie 300 licealistów, którzy:
-     pochodzą z terenów wiejskich,
-     uzyskali minimum dobre wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum,
-     spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej).

W ramach programu Marzenie o Nauce. Fundacja oferuje Stypendystom:
-      stypendium wypłacane przez Fundację przez okres trzech lat nauki w liceum,
-      zakwaterowanie w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację,
-      pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych w liceum,
-      pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie,
-      pokrycie kosztów niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych,
-      pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym uczestnikiem programu   Marzenie o Nauce w umowie stypendialnej,
-      opiekę Fundacji w zakresie określonym w umowie stypendialnej,
-      możliwość ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendiów uniwersyteckich PARTENON.

Aby otrzymać stypendium Fundacji, gimnazjaliści będą musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 15 najlepszych polskich liceów. Wśród wybranych przez EFC liceów jest również w 13 LO w Szczecinie, które przyjmować będzie stypendystów EFC z województwa zachodniopomorskiego. Wojewódzkim Opiekunem Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC jest Pan Robert Walków, e-mail: rwalkow@efc.edu.pl.
Wszelkie informacje o Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC dostępne są na stronie www.efc.edu.pl.


Z wyrazami szacunku,
Joanna Bochniarz
Prezes Zarządu
Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

 


www.efc.edu.pl