13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSPRAWOZDANIE FINANSOWE 2023

>> BILANS

>> INFORMACJA DODATKOWA

>> RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

>> ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

>> INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na rok 2024.

>> PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT


>> ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ


>> PRACOWNICY UPOWAŻNIENI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

>> UMOWA O DOSTARCZENIE TOWARU

>> ZAŁĄCZNIK - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

>> ZAŁĄCZNIK - NABIAŁ

>> ZAŁĄCZNIK - WARZYWA I OWOCE

>> ZAŁĄCZNIK - MIĘSO

>> ZAŁĄCZNIK - RYBY MROŻONE

>> ZAŁĄCZNIK - WARZYWA I OWOCE MROŻONE

>> ZAŁĄCZNIK - PIECZYWO

>> ZAŁĄCZNIK - WYROBY GARMAŻERYJNE

>> ZAŁĄCZNIK - JAJA

>> FORMULARZ OFERTY

>> OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIUSPRAWOZDANIE FINANSOWE

>> BILANS

>> INFORMACJA DODATKOWA

>> RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

>> ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI


>> ZSO 7 2021 - bilans

>> ZSO 7 2021 - informacja dodatkowa

>> ZSO 7 2021 - zestawienie zmian w funduszu jednostki

>> ZSO 7 2021 - rachunek zysków i stratZAPYTANIE OFERTOWE

na obsługę kotłowni gazowej na terenie Internatu ZSO nr 7, ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin na rok 2022.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę kotłowni gazowej na terenie Internatu ZSO nr 7, ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin na rok 2022

W załączeniu formularz oferty cenowej.

Osoba do kontaktu: Marlena Filipczak tel. 91 4219607

Wypełnioną ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy: internat@13lo.szczecin.pl lub dostarczyć na adres Internat ZSO nr 7, ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin

Oraz podpiąć załącznik ofertowy.

>> OFERTA CENOWA KOTŁOWNIA 2022OGŁOSZENIA TABLICOWE

>> OGŁOSZENIE TABLICOWE nr 2/2021

>> FORMULARZ OFERTY

>> WZÓR UMOWY


>> OGŁOSZENIE TABLICOWE nr 1/2021

>> FORMULARZ OFERTY

>> WZÓR UMOWYSPRAWOZDANIE FINANSOWE

>> ZSO 7 2020 sprawozdania finansowe>> ZSO 7 2019 sprawozdania finansoweSPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

>>ZSO7 2018 informacja dodatkowa

>>ZSO7 2018 informacja dodatkowa załączniki

>>ZSO7 2018 rachunek zysków i strat jednostki

>>ZSO7 2018 zestawienie zmian w funduszu jednostki

>>ZSO7 2018 bilans za rok 2018PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ

>>Ogłoszenie o przetargu

>>Umowa

>>Załącznik nr 1 - oferta

>>Załącznik nr 2 - oświadczenie