13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BURSA SZKOLNA XIII LO

 

>>LISTA PRZYJĘTYCH


HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Bursy Szkolnej Nr 2 w ZSO Nr 7 w Szczecinie
na rok szkolny 2015/2016

* Składanie wniosków:
08 czerwca – 26 czerwca 2015r.
w sekretariacie Bursy Szkolnej Nr 2 w ZSO Nr 7 ul. Pokoju 48 71-739 Szczecin
Tel. 91 421-96-07
lub
w sekretariacie XIII Liceum Ogólnokształcące ul. Unisławy 26 71-413 Szczecin
tel 91 423-25-66, tel/fax 91 422-27-07

* Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły oraz innych dokumentów posiadanych przez kandydata, o których mowa w kryteriach przyjęć:
08 lipca 2015r. do godziny 12.00

* Ogłoszenie listy osób przyjętych do bursy:
09 lipca 2015r. o godzinie 12.00

Od wyników postępowania kwalifikacyjnego przysługuje odwołanie w trybie określonym w Ustawie o Systemie Oświaty z dn. 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami.


>>KRYTERIA PRZYJĘĆ

>>WNIOSEK

>>ZAŚWIADCZENIE

>>OŚWIADCZENIE W WIELODZIETNOŚCI

>>OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU

>>OŚWIADCZENIA


>>STATUT