13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DEBATA

12 lat Polski w UE- szansa na przeszłość czy koniec współpracy?


Za dwa tygodnie, 1. maja, będziemy obchodzić dwunastą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej- gospodarczo-politycznego związku demokratycznych państw europejskich.  Z tej okazji klasa IIA przygotowała debatę, dokonując w interesujący sposób ,,bilans plusów i minusów"- przytaczając słowa pierwszego mówcy euroentuzjastów.  Zarówno propozycja (euroentuzjaści) jak i opozycja (eurosceptycy) przedstawili ciekawy i przemyślany katalog argumentów, popierając je nie tylko danymi statystycznymi, ale także przykładami innych państw, czy historią UE. Burzliwa dyskusja, trafność racji oraz przygotowanie mówców obu stron sprawiły, iż debata zakończyła się owocną konkluzją. Choć tym razem, zwycięzca nie został wybrany przez ekspertów, w składzie Pani Wice- Dyrektor Jolanty Koniecznej i nauczyciela WoS-u Jerzego Szawdziańca, to debata otrzymała gromkie barwa uznania ze strony publiczności w postaci klasy IA.

,,W 2003 roku wyniki referendum akcesyjnego wyraźnie wskazały na 77% poparcie Polaków za przystąpieniem do UE. Ponadto według tego samego badania 2/3 Polaków odczuwa znaczną poprawę jakości swojego życia." Tymi właśnie słowami rozpoczęła się nasza debata. Zarówno propozycja jak i opozycja płynnie podawała argumenty, przyjmując pytania zarówno stron przeciwnych jak i publiczności. Eurosceptycy, nie pozostając biernymi, przywołali zjawisko ,,drenażu mózgu", czyli  ściągania naukowców z krajów uboższych do bogatych oraz pokazali zaskakującą niską znajomość organów UE przez Polaków. W odpowiedzi propozycja ukazała m.in.: pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze naszego kraju, tłumacząc, rozbudowę systemu transportowego oraz fakt, iż Polska jest największym beneficjentem budżetu w latach 2014-2020. Jednak opozycję nie satysfakcjonował ten zestaw danych, przeszli zatem do wartości chrześcijańskich, przytaczając sylwetki ojców UE, którzy opowiadali się za demokracją chrześcijańską. W tym miejscu euroentuzjaści zdecydowali się odwołać do słów pierwszego mówcy, podważając dane dotyczące emigracji oraz polemizując, iż Polacy nie tworzą społeczności przywiązanej do Kościoła- na co bezapelacyjnie wskazują dane statystyczne. Kolejne wypowiedzi eurosceptyków skoncentrowały się wokół porównania Polski do innych krajów UE, przywołując koszty gazu, czy kary za nadprodukcję mleka. To dało propozycji możliwość błyskotliwej uwagi, by ,,skupić się na Polsce". Szczególnie akcentując, iż Polska nie doznała żadnego spadku gospodarczego. Najbardziej kontrowersyjna okazała się ostatnia wypowiedź ze strony opozycji, podając wizję islamizacji kontynentu, odwołując się po raz kolejny do innych państw, jednocześnie wywołując prośby o konkretne dane, czy też pytania ze strony przeciwnej. Dotyczyły one głównie zmian budżetowych naszego państwa lub pozostałych kwestii gospodarczo-społecznych.

Debata IIA to pierwsza, ale nie ostatnia, taka inicjatywa podjęcia dyskusji w sprawie bardzo aktualnej i znaczącej dla Polaków. Choć nie została potraktowana wyłonieniem zwycięscy, eksperci szczególnie docenili Szymona Jaskułę ze strony euroentuzjastów oraz Bartosza Biernackiego i Marcina Kameckiego z opozycji. Bez wątpienia w debacie nie brakowało emocji oraz rzetelnego przygotowania, o czym świadczyły, np. stroje obu grup. Podsumowując, UE to ,,twór człowieka, zatem nie może być idealna"- przytaczając słowa z dzisiejszej debaty. Jednak jak sądził również Robert Schumann- jeden z ojców UE- ,,Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.” Inicjatywa IIA pokazuje zatem jak ważna jest dyskusja na temat dotyczący nas wszystkich, by posiadać własną opinię w materii, niekończącej się debaty...

GALERIA: