13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

NABÓR 2018


Nabór na rok szkolny 2020/21 do Internatu ZSO nr 7 w Szczecinie odbędzie się drogą elektroniczną od 27 lipca do 12 sierpnia 2020 roku.

W tym czasie należy wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do internatu oraz w wersji papierowej wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

1. skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)

2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały

3. zdjęcie legitymacyjne

dostarczyć do sekretariatu Internatu ZSO nr 7, ul. Pokoju 48 w Szczecinie,  tel. 91 42 19 607

poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30.


>> Harmonogram naboru

>> Kryteria naboru


>> Informator