Logo
 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
XIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Unisławy 26
71-413 Szczecin
tel 91 423-25-66, tel/fax 91 422-27-07
adres e-mail: sekretariat@13lo.szczecin.pl

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM SZCZECIŃSKIM
XIII Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1991 na mocy porozumienia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i Kuratora Oświaty.
W ramach sprawowanego przez Uniwersytet Szczeciński patronatu nad XIII Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum przy XIII LO:
 • zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzą nauczyciele i lektorzy akademiccy,
 • pracownicy naukowi US sprawują merytoryczną opiekę nad kołami przedmiotowymi oraz nad klasą matematyczno-menadżerską,
 • uczniowie korzystają z bibliotek i czytelni uniwersyteckich,
 • szczególnie uzdolnieni uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach na wybranych kierunkach studiów.


TOWARZYSTWO SZKÓŁ TWÓRCZYCH
XIII Liceum Ogólnokształcące jest członkiem TST od 1991 roku. Do tego elitarnego Towarzystwa należy 30, najbardziej renomowanych liceów z całego kraju. Celem TST, jak to zapisano w statucie, jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych. "Trzynastka" z powodzeniem prowadzi, cieszące się bardzo dużą popularnością, Międzyszkolne Koła Matematyczne i od 1999 roku klasy gimnazjalne.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Nauczyciele XIII LO prowadzą dla uczniów liceum następujące koła przedmiotowe:

 • matematyczne
 • chemiczne
 • astronomiczne
 • historyczne
 • polonistyczne
 • fizyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • filozoficzne
 • informatyczne
 • ekonomiczne

 • ponadto odbywają się zajęcia:
  • teatralne
  • sportowe
  • koła brydżowego
  • koło turystyczno - krajoznawcze

  PRACOWNIE KOMPUTEROWA
  Jednymi z najlepiej wyposażonych pracowni przedmiotowych w XIII LO są pracownie komputerowe. Pracownie umożliwiają pracę w systemach Microsoft Windows XP, Windows VISTA oraz Linux. Wszystkie komputery połączone są w sieć lokalną opartą na architekturze Windows Server. Pracownie umożliwiają stały i wydajny dostęp do sieci Internet, dzięki światłowodowi łączącemu je z Akademicką Siecią Komputerową. Program nauczania obejmuje naukę używania popularnych aplikacji biurowych, korzystania z sieci Internet, a także podstawy programowania i algorytmiki. Ponadto każdy uczeń ma możliwość bezpłatnego otrzymania konta pocztowego, miejsca na publikowanie własnych witryn WWW, konta FTP oraz konta shellowego na naszym szkolnym serwerze internetowym.

  OPIEKA MEDYCZNA
  W szkole znajduje się gabinet medyczny, w którym opiekę nad uczniam sprawuje pielęgniarka.

  BUFET I STOŁÓWKA
  W szkole funkcjonuje stołówka oraz bufet w klubie uczniowskim

  RODZICE
  W "Trzynastce" aktywnie działa Rada Rodziców i Rada Szkoły, która zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty, gromadzi środki finansowe na swoim koncie. Pochodzą one z wpłat rodziców uczniów. Miesięczna składka na Radę Szkoły wynosi 20 złotych. Pieniądze przeznaczane są na: doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, imprezy szkolne i klasowe, powiększanie księgozbioru szkolnej biblioteki, prowadzenie kół przedmiotowych.

  BIBLIOTEKA I CZYTELNIA
  W naszej szkole znajduje się dobrze wyposażona biblioteka oraz czytelnia, w ktorej 'na miejscu' udostępniane są materiały naukowe. Ponadto, do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest także bogata kolekcja kaset i płyt z programami edukacyjnymi.

  DZWONKI
  1. 8 00 - 8 45
  2. 8 50 - 9 35
  3. 9 45 - 10 30
  4. 10 40 - 11 25
  5. 11 35 - 12 20 / pierwsza przerwa obiadowa
  6. 12 50 - 13 35 / druga przerwa obiadowa
  7. 13 50 - 14 35
  8. 14 40 - 15 25
  9. 15 30 - 16 15

  All rights reserved 2011