13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

NABÓR 2018


 

Nabór na rok szkolny 2018/19 do Bursy Szkolnej nr 2 w Szczecinie odbędzie się drogą elektroniczną.   

W okresie 11-29 czerwca 2018 będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do bursy i załącznikami należy złożyć:
1. Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)
2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
3. Zdjęcie legitymacyjne.


Dokumenty w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Bursy Szkolnej nr 2, ul. Pokoju 48, tel. 91 42 19 607
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

>>NABÓR 2018