13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

NABÓR 2017


 

Oświadczenia woli zamieszkania w placówce (https://nabor.pcss.pl/szczecin/bursa/dokumenty ) - wzór nr 6
należy składać osobiście lub pocztą:

- do 14.07 br. Sekretariacie Bursy Szkolnej nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie
- od 17.07 br. do 21.07 br. w sekretariacie ZSO nr 7 ul. Unisławy 26 w Szczecinie
- bądź drogą mailową: bursa2@13lo.szczecin.pl

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2017/2018 do Bursy Szkolnej nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2017 do godziny 12.00 w ZSO nr 7 ul. Unisławy 26 w Szczecinie.

Nabór na rok szkolny 2017/18 do Bursy Szkolnej nr 2 odbędzie się drogą elektroniczną.    
W okresie 12-30 czerwca 2017r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do bursy i załącznikami należy złożyć:

Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały

Zdjęcie legitymacyjne.

 

>>NABÓR 2017